نظم، هدف، برنامه ریزی به روش تسهیلگری

دوره های فعال مجموعه

روتین سازی

روتین سازی

سری دوازدهم (گروه دوم)

ایجاد نظم اولیه در زندگی روزانه بزرگسالان

12,000,000 ریال
دوره 42 روزه برنامه‌ریزی زندگی سطح 1

دوره 42 روزه برنامه‌ریزی زندگی سطح 1

سری مهر 1402

42 روز آموزش و همراهی با تسهیلگر خصوصی برای برقراری نظم و برنامه ریزی در مسیر زندگی

19,600,000 ریال
دوره 42 روزه برنامه‌ریزی زندگی سطح 2

دوره 42 روزه برنامه‌ریزی زندگی سطح 2

سری مهر 1402

42 روز آموزش و همراهی با تسهیلگر خصوصی برای برقراری نظم و برنامه ریزی در مسیر زندگی

42,000,000 ریال
دروه 3 ماهه برنامه ریزی زندگی

دروه 3 ماهه برنامه ریزی زندگی

سری مهر 1402

۱۲ هفته آموزش و همراهی با تسهیلگر خصوصی برای برقراری نظم و برنامه ریزی در مسیر زندگی

61,600,000 56,000,000 ریال
دوره همراهی تسهیلگر

دوره همراهی تسهیلگر

سری شهریور

پیشنیاز: گذراندن سطح یک و دو دوره ۴۲ روزه برنامه ریزی زندگی

15,000,000 11,000,000 ریال

برترین های مجموعه